SHADELICIOUS SUPREME 3D LIPS TECHNIQUE – Aleksandra Górecka permanent makeup

We proudly present our new technique of permanent 3D lips makeup – Shadelicious Supreme. Video of the treatment was performed by Aleksandra Górecka at the International Institute of Permanent Makeup in Koszalin, Poland. / any questions feel free to ask manager@aleksandragorecka.com

Prezentujemy nową, autorską technikę wykonywania makijażu permanentnego ust 3D – Shadelicious Supreme. Film z zabiegu przeprowadzonego przez Aleksandrę Górecką w Międzynarodowym Instytucie Makijażu Permanentnego w Koszalinie.

www.aleksandragorecka.com
https://www.facebook.com/elitepermanent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *